Organisationsudvikling 

 Damkær Konsulentfirma

Damkær konsulentfirma har primært erfaring med ledelsesopgaver inden for den offentlige sektor. Vi har således selv erfaring med ledelse og en teoretisk uddannelse, der kombineret med års ledelses og konsulenterfaring giver et solidt fundament for støtte og inspiration til andre ledere.


For os er kunder, medarbejdere og resultat altid i fokus, så virksomhed og organisation udvikles i sammenhæng, og alle ressourcer udnyttes optimalt. Aktuelt har vi fokus på effektivitet i sundhedsvæsenet, med inspiration fra Jody Gittell og Professor Tage Søndergård Kristensen.

Jody Hoffer Gittel, skriver i Effektivitet i sundhedsvæsenet om relationel koordinering. Der lægges vægt på relationer mellem teamworkere, der skal være fælles mål, fælles viden og gensidig respekt.

Desuden er kommunikation vigtig, hun fremhæver den skal være hyppig, til tiden, præcis og problemløsende.

Det er særligt interessant når man kender til social kapital, der blandt andet er beskrevet af professor Tages Søndergård Kristensen. Det er vurderingen, at der er stor overensstemmelse til social kapital. Her lægges der vægt på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven.

Blandt andet på baggrund af lovkravet om trivselsundersøgelser, gennemførte Region Hovedstaden, Trivsel OP. Der blandt andet i Glostrup gav stor indsigt i konsekvensen af lav social kapital. Vi fik erfaring med en række værktøjer der kan styrke arbejdet med social kapital.

Når man samtidig kobler disse tanker med Unboss tanken, fra bogen Unboss af Lars Kolind og Jacob Bøtter, er der gode muligheder for markante forandringer.

Gittell lover effektivitetsgevinster på 20%, øget patienttilfredshed og samtidig større arbejdeglæde. Vi har erfaringer der peger i samme retning og kan støtte jeres organisation, hvis i efterspørger innovation, bedre trivsel, større kundetilfredshed og effektivitet.

 

Ledelsesudvikling

Ledelsescoaching individuel eller i mindre grupper

Teambuilding i ledergruppen

Karriereudvikling

Oplæg om ledelse til debat i ledergruppen

 

Maleri af Anne Kjems Philipsen
 

Proceskonsulent (organisationsudvikling)


Proceskonsulent på en temadag, eller en række dage med sammenhæng og fælles mål.

Udvikling i organisationer kan ofte kræve en ekstern konsulent. Nogen gange er der kun brug for et oplæg og gruppen klarer selv resten, andre gange er brug for en konsulent der binder sammen og samler op.

Oplæg til debat i forhold til kommende indsatsområder eller for, at nå klare mål.

Rekruttering

Støtte til bedre rekruttering, profil, annoncering, interview og faldgrupper.

 

Kvalitet på dagsordenen Er du interesseret i yderligere, er du velkommen til at sende en e-mail, eller ring til Michael Hjorth Damkær på: 2120 6919

 Michael@damkaer.dk 


 

Siden er opdateret 20. december 2016


http://mail.zitechnet.dk/